Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, na poziv NVO "Preporod" iz Nikšića, prisustvovali su 1. Regionalnom forumu koji je realizovan u sklopu regionalnog projekta "Biram Oporavak", koji za cilj ima unapređenje pozicije koju u društvu imaju osobe pogođene problemom zavisnosti.

Na forumu i radionicama održanim u Beogradu 19. i 20.11.2019.  na temu rezidencijalnog tretmana, prevencije i resocijalizacije u procesu oporavka, učesnici su upoznati sa različitim pristupima i primjerima dobre prakse iz Evrope.

Skupu su se obratili predstavnici ključnih institucija i donosioci odluka iz zemalja regije, a poseban osvrt na važnost foruma dao je predsjednik WFAD-a (Svjetske Federacije protiv droga) g. Esbjörn Hörnberg i predstavnik UNODC-a (Kancelarije Ujedinjenih nacija za droge i kriminal) za područje zapadnog Balkana.

 

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje