Predstavnik Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu prisustvovao je Međunarodnoj konferenciji na temu planiranja, razvijanja i jačanja socijalnog rada koja je održana u Rumuniji, Bukureštu, u periodu od 21-23. novembra 2018. godine sa ciljem razmjene iskustva sa kolegama iz Evrope i Centralne Azije.

Predstavnici zemalja učesnica Konferencije su održali prezentacije na datu temu, dok su predstavnici Crne Gore kroz svoju  prezentaciju  predstavili rezultate reforme sistema socijalne i dječje zaštite od 2011-2018. 

Prva panel diskusija bila je posvećena izazovima u planiranju socijalne zaštite. Drugog dana panel diskusije su bile usmjerene na izazove u razvoju i jačanju socijalnog rada dok je  glavna tema  panela trećeg dana bila fokusriana na poziv na akciju koji podrazumijeva ulaganje u planiranje, razvoj i jačanje socijalnog rada u državi a koji sastoji se od 5 principa:

  1. Saglasnost sa zajedničkim setom definicija usluga socijalne zaštite i povezivanje stručnih radnika iz Evrope i Centralne Azije;
  2. Efektivno dugoročno planiranje broja stručnih radnika u sistemu socijalne zaštite i pridruživanje funkcija, kompetencija i kvalifikacija;
  3. Razvijanje kompetencije stručnih radnika;
  4. Podrška zaposlenima u socijalnoj zaštiti;
  5. Jačanje multisektorskog pristupa radu;

Na kraju su svi predstavnici zemalja učesnica objasnili na koji način će u svojoj zemlji implementirati Poziv na akciju.

Najave događaja

14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


06 - 08. decembar 2019. godine

Unapređenje kapaciteta strucnih radnika-ca za rad sa LGBTI osobama


05 - 06. decembar 2019. godine

Trening Rodno zasnovano nasilje – primjena Protokola


Pretraživanje