Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u saradnji sa UNICEF-om, u periodu od 09. do 14. novembra 2015. godine na Ivanovim koritima organizovao obuku za sticanje znanja i razvijanje vještina za vođenje slučaja u socijalnoj zaštiti, po akreditovanom programu za vođenje slučaja.

Cilj obuke je bio sticanje znanja o cjelokupnom konceptu metodologije vođenja slučaja i novom načinu rada u centrima za socijalni rad, prilikom primjene pomenute metodologije, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Na seminaru je učestvovao 41 učesnik od kojih je bilo 39 stručnih radnika iz centara za socijalni rad iz Podgorice, Tuzi, Danilovgrada, Cetinja, Nikšića, Bijelog Polja, Berana, Petnjice, Herceg Novog, Kotora, Tivta, Bara, Ulcinja, Rožaja i Plava, kao i po jedan predstavnik iz Ministarstva rada i socijalnog staranja i Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu.

Predavači na obuci su bili licencirani treneri: Svetlana Dražović, psihološkinja, sertifikovani porodični terapeut; Jasmina Ivanović, dipl. socijalna radnica; Slađana Čabrić, dipl. pedagoškinja i Vesna Tomljanović, dipl. socijalna radnica.

Učesnici su pokazali veliku zainteresovanost za temu i sadržaj seminara. Tokom obuke veoma su aktivno učestvovali u svim sprovedenim aktivnostima (radionicama, grupnom radu, roll play) i diskusijama.

Nakon završenih obuka stručni radnici će dobiti sertifikat o završenom akreditovanom Programu obuke za vodjenje slučaja u centrima za socijalni rad.

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje