Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je, u periodu od 16.10.-19.10.2018, organizovao studijsku posjetu Zavodu za socialne dejnosti u Skoplju. Petoro zaposlenih iz Zavoda, načelnici Odjeljenja za razvoj i stručnu podršku i Odjeljenja za unapređenje kapaciteta stručnih radanika i tri samostalna savjetnika su posjetili Zavod za socijalne dejnosti, Ministerstvoto na trud i socijalna zaštita i brojne servise koji pružaju usluge u socijalnoj zaštiti u Skoplju. Cilj posjete je bio razmjena iskustava sa kolegama iz Zavoda, kao i upoznavanje sa programima i uslugama koje funkcionišu u Makedoniji, a nedovoljno su razvijene ili još uvijek nijesu razvijene u Crnoj Gori.

Izvještaj sa putovanja možete preuzeti ovdje.

 

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje