Dana 25. oktobra 2018. godine direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštituDrago Spaić, ugostio je šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Osamu Makkawi Khogalija, u prostorijama Zavoda. Tokom sastanka sagovornici su razgovarali o ostvarenim rezultatima, ali i potrebama za nastavkom saradnje Zavoda i UNICEF-a u pravcu daljeg unapređenja stanja sistema socijalnu i dječje zaštite.

Direktor Zavoda izrazio je zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i pomoći u oblasti socijalne i dječje zaštite i izrazio želju da se takva saradnja nastavi i u buduće. On je istakao da vjeruje da uspješnost saradnje sa UNICEF-om može imati samo uzlazni karakter i napravljen je dogovor da će se putem redovnih konsultacija intenzivirati rad na ostvarivanju zajedničkih ciljeva.

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje