Predstavnici Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, na poziv NVO JUVENTAS Podgorica, učestvovali su na konferenciji Peer Review sastanak na Zapadnom Balkanu "Država socijalne zaštite - isporuka i finansiranje holističkih usluga", koju je podržao PERFORM (Performing and Responsive Social Sciences), projekat švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC), održanoj 6. decembra u Tirani.

Diskutovano je o pitanjima i perspektivama održivosti socijalnih država na Zapadnom Balkanu, izazovima koji postoje u socijalnoj i ekonomskoj sferi.

Zaključeno je da je, zbog postojanja stalnih rizika po stabilan socijalno-ekonomski razvoj na ovom dijelu Balkana, neophodno intezivirati razmjenu iskustava (peer-review) i istraživanje metoda za uspotavljanje efikasnijeg sistema socijalne i dječje zaštite na globalnom planu.

Najave događaja

03 -04. februar 2020. godine

Komunikacija i pregovaranje kao način za rešavanje sporova


16 - 17. decembar 2019. godine

Standardni porodični smještaj za odrasla i stara lica


14 - 15. decembar 2019. godine

Program obuke osoblja za rad u specijalizovanim servisima pomoći i podrške - SOS linijama za žene i djecu sa iskustvom nasilja


12 - 13. decembar 2019. godine

Program osnovne obuke stručnih radnika-ca i stručnih saradnika-ca i drugih profesionalaca u oblasti socijalne i dječje zaštite o pojavi, vidovima, mehanizmima prevencije i sprečavanja prosjačenja od strane djece


Pretraživanje