Zavod za socijalnu i dječju zaštitu u saradnji sa Upravom za kadrove će ogranizovati obuku za pravnike koji su zaposleni u centrima za socijalni rad kao i u ustanovama socijalne i dječje zaštite na temu „Primjena novog zakona o upravnom postupku u oblasti socijalne i dječje zaštite“. Zakon stupa na snagu 1. jula 2017. godine, a objavljen je u „Sl. listu Crne Gore“, br. 56/14, 20/15, 040/16 od 30.06.2016. godine.

Obuka za pravnike iz srednje i južne regije će biti održana u prostorijama Uprave za kadrove u periodu od 3. do 4. jula 2017. godine dok će obuka za pravnike iz sjeverne regije biti održana u Bijelom Polju u zgradi Osnovnog državnog tužilaštva u periodu od 4. do 5. jula 2017. godine.

Najave događaja

19-21. februar 2018.

Izgradnja kapaciteta stručnjaka zaposlenih u centrima za socijalni rad o zaštiti od zlostavljanja i seksualnog zlostavljanja djece


22. januar 2018. godine

Prezentacija analize nacionalnog plana akcije za djecu za period 2013-2017

Analiza primjene Strategije razvoja hraniteljstva u Crnoj Gori 24.12.2017


 

28. decembar 2017. godine

Svečano uručenje licenci stručnim radnicima u prostorijama Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu

_______________________________

Pretraživanje